Biežāk uzdotie jautājumi


Kas ir Vikka?

Vikka ir neopagāniska ticība.

Kas ir neopagānisms?

Neopagānisms ir dažādu ticību kopums, kuras bāzējas uz pirmskristīgajām pagāniskajām ticībām un tradīcijām, bet tiešā veidā necenšas atjaunot tās neizmainītā veidā. Vikka ir tikai viena no šādām ticībām.

Kā cēlusies Vikka?

Vikka ir radusies 20.gs 60.-tajos gados līdz ar Džeralda Gārdnera darbību, kurš nodibināja pirmo Vikkas tradīciju, ko šodien sauc par Gārdnera tradīciju. Vēlāk no tradicionālās Vikkas radusies arī Aleksandra, Sakšu un citas tradīcijas, kā arī daudzi netradicionālie virzieni, ieskaitot raganu - vientuļnieču personīgās tradīcijas, ko pārstāv tikai viena vikāne vai vikānis.

Vai vikānis ir tas pats, kas ragana?

Ne visas raganas ir vikānes, bet visas vikānes ir raganas. Pastāv daudz citu raganu tradīciju, Vikka ir tikai viena no tām.

Vai vikāņu raganām ir kāds morāles kodekss vai arī viņas var darīt visu to slikto, ar ko parasti asociējas šis vārds?

Vikāņu raganu galvenais morāles kodekss ir viņu pašu sirdsapziņa. Vikāņi tic, ka cilvēkā mājo daļa no Dieva un Dievietes, tāpēc viņi spēj atšķirt labu rīcību, kas nes labumu, no ļaunas, kas nekad nenes labumu ne tiem, kam to nodara, ne pašam darītājam. Vikkas galvenais likums ir Vikkas padoms, kas skan: dari, ko tu vēlies, ja vien tas nekaitē nevienam. Vikāņi tic arī trīskāršās atgriezes likumam, kurš saka: viss, ko tu dari, trīsreiz atgriezīsies pie tevis.

Vai visas raganas ir sievietes?

Nē, gan Vikkas, gan citu tradīciju pārstāvji ir gan vīrieši, gan sievietes. Vārds “ragana” ir tuvākais, lai apzīmētu šādu personu, taču daži Vikkas piekritēji sevi sauc gan par burvjiem, gan vienkarši izmanto vārdu “vikānis” vai “vikāne”.

Vai vikāņi buras?

Jā, Vikkas tradīcijas balstās uz maģiju, kura pastiprinās, ja cilvēks izprot šo tradīciju. Nezinoša cilvēka rokās tradīcija nav maģija.

Vai vikāņi upurē?

Nē, vikāņi neupurē, Vikka noliedz asiņu upuri, taču vikāņi ziedo - ēdienu, puķes, savu laiku un spējas.

Kā skaidrot Vikkas atpazīstamāko simbolu - pentagrammu un vai tai ir kāds sakars ar Sātanismu?

Jā, arī Sātanistu baznīca izmanto pentagrammas simbolu, taču viņu simbols ir apgriezta pentagramma, kurai pa vidu āža galva - šo zīmi sauc par bafometu, un tai nav nekāda sakara ar Vikku. Vikāņi izmanto pentagrammu, kuras stars ir vērsts uz augšu un tā simbolizē četrus elementus - uguni, ūdeni, gaisu un zemi - kā arī piekto elementu Garu. Vikāņu izmantotā zīme ir daudz senāka par bafometu un to izmantoja jau, piemēram, Pitagors, kā arī latvieši to sauca par lietuvēna krustu un izmantoja aizsardzībai.

Vai Vikāņi atzīst Sātanu?

Vikāņi ne pielūdz, ne atzīst Sātanu. Sātans ir jūdaistu un kristiešu ticībās sastopams tēls, tas neparādās senajās pagāniskajās ticībās.

Ko atzīst un pielūdz vikāņi?

Vairums vikāņu atzīst un godina Dievu un Dievieti, kuri simbolizē visumā valdošos polāros spēkus. Daudzi uzskata, ka viņi iemieso sevi dažādus aspektus, ko mēs pazīstam kā dažādu mitoloģiju dievības, vēl citi uzskata, ka šīs dievības ir patstāvīgas būtnes. Gan vieni, gan otri bieži atzīst arī spēku, ko sauc vienkārši par Vienoto, kas izpaužas caur visu, gan Dievu un Dievieti, gan dievībām, gan cilvēkiem un visu dzīvo. Vikāņi par svētu uzskata visu dabu, visu dzīvo, neatdalot to no Dieva un Dievietes.

Kādas ir vikāņu domas par pēcnāves dzīvi?

Vairums vikāņu tic kādai reinkarnācijas formai, visbiežāk evolucionārai reinkarnācijai, kas nozīme to, ka dvēsele sāk savu iemiesošanos no minerāla caur augiem un dzīvniekiem līdz pat cilvēkam, bet ka šis process neiet atpakaļgaitā vai arī tādā iet tikai ļoti specifiskos, konkrētai dvēselei vajadzīgos apstākļos. Ir arī vikāņi, kas tic vienai dzīvei un pēc tam nonākšanai Valhallā, Elizejas laukos vai citā vietā, ko kopēji sauc par Vasaras dārziem, vēl daži uzskata, ka šajās vietās tiek pavadīts tikai laiks starp inkarnācijām. Tomēr vikāņi šim jautājumam nepievērš tik lielu vērību, kā daudzās citās reliģijās, jo uzskata, ka dzīve ir dota, lai mācītos un baudītu, tāpēc pievērš vairāk uzmanības pašreizējam mirklim.

Vai vikāņi uzskata, ka Vikka ir vislabākā un pareizākā ticība?

Neapšaubāmi katrs vikānis uzskata, ka Vikka ir vislabākā ticība ikkatram vikānim, taču vikāņi nekad necenšas kādu pievērst savai ticībai, uzskatot, ka pasaulē ir nepieciešami ļoti dažādi ceļi, tāpēc jau tie arī ir radušies, tāpēc katram cilvēkam jāmeklē sev atbilstošākais un neviens nav nosodāms, ja vien tas necenšas pretendēt uz vienīgās patiesības godu un agresīvi neapkaro citas ticības.

Ko vikāņi grib gan sev, gan pasaulei?

Harmoniju - starp cilvēkiem un cilvēkiem, starp cilvēkiem un Zemi, starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Harmoniju starp personību un Visumu.