Ko mēs darām


Latviskās Vikkas praktizētāju kopas "Dzīļozols" darbība var tikt iedalīta vairākās jomās. Mūsu kopas kodols šobrīd ir četri cilvēki, un daļa mūsu prakses arī notiek šādā sastāvā. Šīs tikšanās visbiežāk ir divu veidu - plānošanas un pašmācības tikšanās un praktiskās tikšanās. "Dzīļozols" ir brīvi organizēta kopa, kurā nav augstās priesterienes vai priestera, tādēļ saietu, mācību un rituālu process nav hierarhisks.

Praktiskajās tikšanās mēs veicam rituālus, meditācijas un citas darbības, kas attiecas tikai uz kopu, piemēram, biedru iniciācijas, kopas dzimšanas dienas rituāli, kā arī citi pasākumi, kuriem bieži ir prakses pilnveidošanas raksturs. Kad vien atbilstoši un iespējams, cenšamies to veikt ārā, izbraucot uz kādu nozīmīgu vietu pie dabas.

Teorētiskajās tikšanās reizēs mēs dalāmies ar piedzīvoto, izlasīto un praktizēto, jo katram no mums ir pašam sava prakse arī ārpus kopas un vikkas tēmām. Būtiska daļa no pārrunu saietiem tiek veltīta lielo Gada Rata pasākumu plānošanai, lai katru reizi papildinātu svētkus ar ko jaunu.

Gada Rata svētki ir lielākā un nozīmīgākā kopas prakse. Šajos pasākumos mēs aicinām piedalīties arī ārējo kopu - tos cilvēkus, kas neiesaistās organizēšanā un kopas dziļākajā darbībā, bet kas ir interesenti un draugi.

Gada Rata svētkos mēs piekopjam kopai raksturīgas tradīcijas, taču pat šie tradicionālie pasākumi notiek ar variācijām, lai katru gadu rituāli un citi pasākumi būtu īpaši. Visi rituāli tiek pieskaņoti konkrēto svētku būtībai, plaši interpretējot attiecīgā laika enerģiju un nepieķeroties konkrētas kultūras vai prakses tradīcijām.

"Dzīļozols" pasākumos iesaista visus dalībniekus, un arī cilvēki, kas apmeklē pasākumus pirmo reizi, tiek pilnībā uzņemti visos rituālos un piedalās tādā pašā mērā kā citi. Mūsu kopas ideoloģija rituālu sakarā varētu skanēt šādi - mēs zinām ko, kā un kāpēc mēs darām, un mēs to darām visi kopā. Arī tad, ja būtiskākās rituāla daļas veic kopas kodols, mēs uztveram par savu pienākumu visu izkaidrot dalībniekiem, lai par ikvienu rituāla darbību, priekšmetu un vietu, kur tas notiek, būtu skaidra izpratne. "Dzīļozola" prakse kopumā balstās uz katras darbības izpratni un sakrālo dainu, zīmju un simbolisku darbību pilnīgu apzināšanos. Lai arī mēs bieži piedāvājam rituāla pamatstruktūru, tā izveidošanas procesā tiek iesaistīti visi rituāla dalībnieki, apaudzējot to ar konkrētu mērķi un kopā izlemtām darbībām.

Visi svētki tiek svinēti šī vārda patiesajā nozīmē. "Dzīļozola" atsevišķie rituāli var būt ļoti nopietni, bet svētki mūsu uztverē ir arī brīdis smiekliem, dejām, mūzikai un nenopietnām sarunām. Tas ir laiks, kad mēs astoņas reizes gadā sanākam kopā ne tikai, lai veiktu rituālus, bet arī lai būtu kopā, lai satiktos un dalītos ne tikai ar informāciju par garīgo pasauli. Mūsu uzskatā Gada Rata svētkos un rituālos galvenais ir kopējā ideja un visu dalībnieku pozitīvās domas un uzticība, un tikai tad nāk rituāla precīza un punktuāla izpilde.

Vēl viena būtiska mūsu prakses daļa ir nometnes, kas tiek rīkotas vienu nedēļu nu jau katru vasaru. Tā ir iespēja nodarboties ar dažādām garīgām praksēm savā vidē un pie dabas. Nometnēs darītais un runātais bieži ir plašāks par vikkas tradicionālajām tēmām, bet noslēdzam to ar plašu ugunsrituālu. Nometes galvenais noteikums ir tāds, ka katram dalībniekam ir jānovada kāds pasākums, lai pilnveidotos viens no otra un atbalstītu visu jaunradi, idejas un intereses.

Līdz ar to "Dzīļozols" vairs nav tikai četru cilvēku kodols, kas arī veidojam šo mājas lapu, un ja tev, lasītāj, ir interese iepazīties un pievienoties mūsu arvien plašākajam lokam, laipni lūgts rakstīt uz .

Aija Madara