Vikkas ietvaros pastāv trīs galvenie ceļi un izpratnes par gara pasauli. Pirmais no tiem ietver uzskatu, ka Visumā valda viens galvenais spēks, kuru Vikka sauc par Dievieti. Otrajā līdzās Dievietei darbojas viņas līdzinieks– Dievs. Trešajā variantā pastāv nenosakāms skaits dievu un dieviešu, kuri katrs pārvalda kādu jomu pasaulē. Vairums vikāņu piekrīt visu šo variantu apvienojumam – atzīstot, ka Visumā pastāv viens galvenais radošais un ārdošais spēks, kurš izpaužas divos veidos – kā Dieviete un Dievs, kuri paradās cilvēkiem un realizē savu gribu pasaulē neskaitāmos veidos kā dažādas dievības. Dieviete Vikkā bieži vien tiek nostādīta pirmajā vietā, pat dažkārt izslēdzot Dieva jēdzienu, jo... lasīt vairāk

Vikka nav simtprocentīgi ne monoteistiska, ne diteistiska, ne arī politeistiska vai panteistiska ticība. Katrs vikānis var izvēlēties, kā izjust pasauli, taču ir daži spēki, ko atzīst lielākais vairums vikāņu. Tie ir Četri elementi - uguns, ūdens, zeme un gaiss, kā arī duālistiskie spēki - sievišķais un vīrišķais. Pat tie vikāņi, kam tuvāks ir nesadrumstalotāks skatījums, šo Vienu lielo spēku redz kā sievišķā un vīrišķā apvienojumu. Šāds skatījums ataino dinamiku un mūžīgos ciklus, kādus vikāņi redz pasaulē. Arī tad, ja cilvēks nevēlas šos aspektus īpaši atdalīt vai personificēt, tomēr Vārdi Dieviete un Dievs ir saprotami un pieņemami visiem vikāņiem. Atšķirība ir tikai... lasīt vairāk

Pavisam vienkāršoti maģija ir spēja panākt sev vēlamu rezultātu, izmantojot līdzekļus, kas stāv ārpus zinātnes likumiem. Tas, kas ir ārpus zinātnes stāvošs, visu laiku mainās. Senāk par cilvēku, kas gāja kā nevienu neredzēdams un darīja lietas, ko pēc tam neatcerējās, teica, ka viņš ir noburts. Tagad mēs to saucam par hipnozi, kas ari vēl aizvien ir visai neizpētīta parādība, tomēr oficiāli atzīta. Tomēr vai tad mēs varam teikt, ka nevar noburt cilvēku, liekot viņam darīt to, ko viņš citādi nedarītu? Protams, var, tikai mēs to saucam par hipnotizēšanu, senāk - par noburšanu. Atšķirība ir tikai nosaukumā. Ļoti iespējams, ka daudz kas,... lasīt vairāk