Par mums


Kopa

Dzīļozols ir Vikkas kopa, kuras pirmā sanāksme notikusi 2010. gada 24. novembrī.

Mūsu mērķis ir neopagānisma zināšanu un iemaņu ieguve, izmantošana praksē un izplatīšana interesentiem.

Dzīļozols piekrīt Vikkas padomam (Wiccan Rede) un Amerikas raganu padomes formulētajiem trīspadsmit ticības principiem, kurus esam piemērojuši, Latvijas situācijai un saviem uzskatiem.

Dzīļozols simbols ir Austras koks Daugavas ūdeņos, kas simbolizē nemitīgu tiekšanos pēc zināšanām un dzīves piepildījuma, kā arī tuvību latviskajai dzīvesziņai, ko simbolizē latviešu likteņupe Daugava.

Kā savu moto esam izraudzījušies arī dainu:

Ozols auga Daugavā
Sidrabiņa lapiņām;
Tur Saulīte jostu kāra
Ik rītiņu uzlēkdama.

Visi raksti, kurus ir parakstījuši Dzīļozols biedri, ataino mūsu pasaules uzskatu, taču Dzīļozols ir eklektiska kopa, tāpēc katram biedram atsevišķos jautājumos var būt savi personiskie uzskati, kuri var nesakrist ar kāda cita biedra uzskatiem. Mūs ierobežo tikai Wiccan Rede un katra personīgā sirdsapziņa. Tomēr ir jomas, kuras ir svarīgas mums visiem. Dzīļozols kā kopa veido savu - latviskās Vikkas tradīciju, kurai pamatā ir latviešu latviešu garīgās tradīcijas un mitoloģija, kā arī dainas, taču mēs izmantojam arī citu tautu mitoloģiju un tradīciju elementus. Šīs mājas lapas mērķis ir sniegt informāciju par Vikku un neopagānismu interesentiem, nevis pievērst kādu mūsu ticībai. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, kā arī ja jūtat aicinājumu pievienoties mūsu kopai, tad esat laipni aicināti rakstīt uz e-pastu vikka@wicca.lv.

Lai top!

 

Biedri

Dzīļozols kodols šobrīd ir četri biedri. Ir arī kopas draugi un atbalstītāji, kuri tiek aicināti piebiedroties gada rata svētkos un citos būtiskos pasākumos.

Pastāvīgie biedri ir:

Aija Madara

Deviņkārtu jostu tinu
Apkārt dižu ozoliņu,
Apkārt vedu Dieva dēlus,
Saules meitas piedevām.

aija_madara@wicca.lv

Koks

Dod, Dieviņ, mežā būt,
Mežā laba dzīvošana,
Kad vējiņš, aizvējiņš,
Kad saulīte – pakrēsliņš.

koks@wicca.lv

Teiksma Līgo

Aiz mežiņa ezeriņš,
Aiz ezera ozoliņš;
Saules meita jostu kāra,
Pērkons savu zobentiņu.

teiksma_ligo@wicca.lv

Lauma

Lai tā griba dzīvot rastos,
Tu zaļā patvērumā ej:
Mežs saprot visus neparastos,
Mežs viņos zaļu prieku lej.

lauma@wicca.lv

 

Ja vēlaties sazināties ar visu Dzīļozolu – laipni lūgti rakstīt uz vikka@wicca.lv.