Vikkas padoms ir viens no pazīstamākajiem, dzejas veidā apkopotajiem tekstiem, kas stāsta par Vikkas principiem un dzīvesveidu. Tā būtiskākā daļa ir noslēguma frāze: “Ja tu nekait’ nevienam, dari kā vien vēlies!”, kas tiek uztverta kā Vikkas ētikas un morāles pamatprincips. Attiecībā uz šī teksta rašanās laiku un avotu pastāv virkne viedokļu, un pārpublicējot vai citējot tas parasti netiek piedēvēts kādam konkrētam autoram. Protams, ir izveidojušās arī vairākas mazliet atšķirīgas versijas. Pazīstamākā no tām, kas arī ir šeit latviskota, pirmoreiz publicēta 1964.gadā, bet pamatprincipa frāze visdažādākajās formās ir daudz senāka. Tāpat arī šis nav vienīgais vikkas principus apkopojošais dzejiskais teksts (citi populārākie... lasīt vairāk

Katrs cilvēks, kas izvēlējies Vikku par savu garīgo meklējumu ceļu, protams, uzskata to par vislabāko, taču šeit ir būtisks aspekts - cilvēks to jūt kā labāko sev. Vikka nav ticība, kas sevi pasludinātu par vienīgo pareizo, gluži pretēji - tā māca ar cieņu izturēties pret visām ticībām, ja vien tās saskan ar Vikkas padomu un nav vērstas uz kaitējuma nodarīšanu citiem. Tāpat arī katrs vikānis drīkst savā praksē izmantot citu ticību un filosofisko mācību elementus, un tas pat tiek darīts visai bieži. Tādā gadījumā var rasties jautājums - vai vikāņi nav pārliecināti par to, ko dara? Varētu vēl saprast citu prakšu... lasīt vairāk

Atšķirībā no vairuma citu reliģiju, Vikkas morāles principi ir brīvi izvēlētas pārliecības nevis fiksētu noteikumu krājums. Savukārt brīvība izvēlēties to, kas ir un kas nav ētiski, nāk kopā ar atbildību par savu izvēli. Vai tikai bailes no soda, elles vai karmas liek cilvēkam rīkoties ētiski? Tā kā Vikka nepiekrīt pirmatnējā grēka principam vai kādam citam viedoklim, ka ar personu vai pasauli kaut kas jau sākotnēji nav kārtībā, tiek uzskatīts, ka ikviens sākotnēji ir ētiski orientēts. Ir novērots, ka katra bērna pirmais impulss ir dalīties savās emocijās un materiālajās vērtībās ar citiem. Protams, pirms viņu pārliecina, ka resursi ir ierobežoti (tā vietā... lasīt vairāk