Vikas padoms


Vikkas padoms ir viens no pazīstamākajiem, dzejas veidā apkopotajiem tekstiem, kas stāsta par Vikkas principiem un dzīvesveidu. Tā būtiskākā daļa ir noslēguma frāze: “Ja tu nekait’ nevienam, dari kā vien vēlies!”, kas tiek uztverta kā Vikkas ētikas un morāles pamatprincips.

Attiecībā uz šī teksta rašanās laiku un avotu pastāv virkne viedokļu, un pārpublicējot vai citējot tas parasti netiek piedēvēts kādam konkrētam autoram. Protams, ir izveidojušās arī vairākas mazliet atšķirīgas versijas. Pazīstamākā no tām, kas arī ir šeit latviskota, pirmoreiz publicēta 1964.gadā, bet pamatprincipa frāze visdažādākajās formās ir daudz senāka. Tāpat arī šis nav vienīgais vikkas principus apkopojošais dzejiskais teksts (citi populārākie pazīstami ar nosaukumiem „The Witches Creed” un „Charge of the Goddess”).

Atšķirībā no daudzām citām reliģijām, šis teksts nav formulēts likuma vai noteikumu formā, bet gan vienīgi kā padoms, ētikas un morāles ceļvedis. Piemēram, par to, vai konkrētā rīcība radīs vai neradīs „kaitējumu”, katram jāspriež pašam. Lielākā daļa vikkāņu šo padomu pielīdzina zelta likumam – apejies ar citiem tā, kā tu gribētu, lai apejas ar tevi.

Situācijās, kad ētiska rīcība prasa izvēlēties mazāko no diviem ļaunumiem, ir sastopams arī padoma papildinājums: “Ja kaitējums radīsies, rīkojies kā nepieciešams.” Tāpat eksistē vairākas vikkas padoma versijas, kas ir papildinātas ar tiešu norādi, ka kaitējums ir pieļaujams pašaizsardzībai.

The Wiccan Rede Vikkas padoms (trīspadsmit zilbju versija)
Bide the Wiccan Laws we must In perfect Love and perfect Trust Live and let live Fairly take and fairly give Būs tev tagad paklausīt augstākam Likumam, Sekot īstas Mīlas un Ticības tikumam. Tīri būs tev ņemt, un tāpat ar’ atkal prom dot, Ļaujot gan sev, gan visiem citiem brīvi dzīvot.
Cast the Circle thrice about To keep the evil spirits out To bind the spell every time Let the spell be spoke in rhyme Trejus lokus apkārt svētvietai zintējot ej, Lai nelūgti gari no tās knaši projām skrej. Skandē visas savas zintis vieglā atskaņā, Un būs tās vienmēr tad ar Pasauli saskaņā.
Soft of eye and light of touch Speak little, listen much Honor the Old Ones in deed and name, let love and light be our guides again. Viegls lai ir tavs pieskāriens un gaišs lai ir tavs skats, Ieklausies citos nu vairāk un paklusē pats. Vārdos un darbos cienot tikumus bijušos, Ļauj gaismai un mīlai pildīt mūžus esošos.
Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune. Widdershins go when the moon doth wane, and the werewolf howls by the dread wolfsbane. Skandējot tādas zintis, kas priecē un saudzē, Pa saulei dej, kad mēness savu vaigu audzē. Pret sauli ej, kad mēness sirpis jau atkal dilst, Un kūpini kadiķi – rēgiem papēži svilst.
When the Lady's Moon is New Kiss the hand to her times two When the Moon rides at her peak Then your heart's desire seek Kad jaunu mēnesi tu pirmo reizi skati, Divus gaisa skūpstus viegli sūti tam pati. Kad debesi apaļais pilnmēness atkal skar, Savas sirds karstāko vēlmi piepildīt tad var.
Nine woods in the cauldron go Burn them fast and burn them slow Trejdeviņas zālītes zintis dzīvas dara, Ja cieni un zini, kāda katrai tai vara.
Heed the flower, bush and tree By the Lady, Blessed Be Where the rippling waters go Cast a stone and truth you'll know Saudzē ik ziedu, katru krūmu, katru koku, Tad Dieve svētīs un pasniegs tev savu roku. Kad vien dejošā strautā zīmju zīmes tu met, Pateiks tas tev tūlīt priekšā visus “par” un “pret”.
When you have and hold a need Hearken not to other's greed With a fool no season spend Lest ye be counted as his friend Tad, kad savām vēlmēm, saviem sapņiem tu ļaujies, Citu gribas iespaidam nekad nepakļaujies. Šķiežot savu laiku pie citiem sētā svešā, Uzmanies, ka nepaliec tu tad pati bešā.
Merry meet and Merry part Bright the cheeks and warm the heart Mind the Threefold Law you should Three times bad and three times good Ar prieku tiecies, tāpat ar prieku atvadies, Tas tev vaigos un sirdī siltu gaismu ielies. Trejkāršu likumu vajag aizvien cienīt tev, Ko vien citam tu dari, to ar’ trīs reizes sev.
When misfortune is enow Wear the blue star on thy brow True in love ever be Lest thy lovers false to thee Kad vien savu nastu tu par smagu sev dari, Gaišu domu domājot tu to kliedēt vari. Būs tik patiesai mīlestībā tev būt arvien, Līdz kamēr vien šķiraties jūs abi kādu dien’.
Eight words the Wiccan Rede fulfill : An ye harm none, do what ye will. Viss padoms ir no astoņiem vārdiem cēlies: “Ja tu nekait’ nevienam, dari kā vien vēlies!”

Aija Madara