Priekšstati par spēkiem, kas ne visiem redzami un dažkārt pat tikai apjaušami, ietekmē pasauli, ir seni kā cilvēce. Jau sākot ar laikiem, kad tika apgleznotas alu sienas Altamiras un Lasko alās, cilvēki ticējuši tam, ka iespējams ietekmēt pasauli vairāk nekā tikai ar fiziskiem līdzekļiem un ka pastāv būtnes, spēki un enerģijas, kas mājo blakus cilvēkiem. Senajiem cilvēkiem tas viss bija īsts un dzīvs - dzivi bija akmeņi, augi, mākoņi un ūdeņi. Šādu priekšstatu sauc par animismu - ka ikkatrā dabas objektā mājo dvēsele. Bieži vien tā nebija atdalāma no objekta, taču dažkārt arī tika personificēta un padarīta līdzīga cilvēkam. Animisms, kas vēl... lasīt vairāk

Lai gan dažas kopas un raganas vientuļnieces nepiekrīt šim apgalvojam, pieņemts uzskatīt, ka Vikka kā reliģija dzimusi līdz ar Džeralda Gārdnera darbību. Dažas raganas uzskata, ka jau sen ir pastāvējusi organizēta burvju mākslas reliģija, un, lai cik dīvaini tas neskanētu, ir apgalvojis arī pats Gārdners, tomēr tieši pierādījumi tam nav atrodami. Ir pastāvējušas ļoti dažādas brālības un atsevišķas kopas, kas nav noliedzams, taču tās vairāk ir piekopušas tradīcijas un paražas nevis Vikku kā īstu ticību. Bieži vien šādas tradīcijas ir bijušas sajaukušās ar Kristietību un pašas cietušas no šis ticības uzskatiem par raganām, piemēram, uzskatot, ka pašas kalpo Velnam, lai gan,... lasīt vairāk

Vikka kā senu tradīciju un ticējumu kopums ir sākusies līdz ar pirmajiem cilvēku mēģinājumiem izskaidrot parādības, kuru iemesli nav viņu prātam saprotami. Spēks, kas liek vairumam ziedu tiekties pretim saulei, bet citiem atkal ziedēt tikai mēness gaismā, dzīvniekiem, kas parasti dzīvo vieni, meklēt pāri, spēks, kas rada zibeni un pērkonu un iedveš cilvēkā reizē bailes un sajūsmu, prasīja pēc izskaidrojuma. Bieži vien prāts nespēja sniegt nekādu atbildi vai tā sniegtās atbildes izrādījās kļūdainas, tāpēc cilvēki pievērsās plašākām iespājām, ko sniedz viņu pašu pašu domas, jūtas un iztēle, bet pirmām kārtām uztvere, kura vēl mūsu pašu vecmāmiņām un vecvectētiņiem bija daudz... lasīt vairāk